بادی موسلینسایزقدتافاق پهنا
نیوبرن۳۵۲۲
۰_۳ماه۳۸۲۴
۳_۶ماه۴۲۲۵
۹_۱۲ماه۴۳۲۶
۱۲_۱۸ماه۴۵۲۷

بادی موسلین دخترانه

دسته: , شناسه محصول: نامعلوم

268,000 تومان

بادی موسلینسایزقدتافاق پهنا
نیوبرن۳۵۲۲
۰_۳ماه۳۸۲۴
۳_۶ماه۴۲۲۵
۹_۱۲ماه۴۳۲۶
۱۲_۱۸ماه۴۵۲۷

توضیحات

وارداتی

بدون کشسانی

طبق اندازه ها سایز انتخاب کنین

بادی موسلینسایزقدتافاق پهنا
نیوبرن۳۵۲۲
۰_۳ماه۳۸۲۴
۳_۶ماه۴۲۲۵
۹_۱۲ماه۴۳۲۶
۱۲_۱۸ماه۴۵۲۷