بیلر دامنی کمربنددارسایزقدپهنای کمر
۶_۱۲ ماه۴۳۲۶
۱۲_۱۸ ماه۴۵۲۸

بیلر دامنی کتان

دسته: , شناسه محصول: نامعلوم

210,000 تومان

بیلر دامنی کمربنددارسایزقدپهنای کمر
۶_۱۲ ماه۴۳۲۶
۱۲_۱۸ ماه۴۵۲۸

توضیحات

جنس کتان

کمربند چرمی

وارداتی

بیلر دامنی کمربنددارسایزقدپهنای کمر
۶_۱۲ ماه۴۳۲۶
۱۲_۱۸ ماه۴۵۲۸