سایزبندی بیلر نیوبیسایزقد تا فاقپهناقد کل
۲_۴ ماه۴۴۲۶۵۶
۴_۶ماه۴۶۲۷۶۰
۶_۹ ماه۵۰۲۸۶۸
۱۲_۱۸ ماه۵۴۳۰۷۸

بیلر نیوبی

دسته: , , , شناسه محصول: نامعلوم

378,000 تومان

سایزبندی بیلر نیوبیسایزقد تا فاقپهناقد کل
۲_۴ ماه۴۴۲۶۵۶
۴_۶ماه۴۶۲۷۶۰
۶_۹ ماه۵۰۲۸۶۸
۱۲_۱۸ ماه۵۴۳۰۷۸

توضیحات

بیلر جنس جین کاغذی
برند محبوب نیوبی
باکیفیت
قواره کار خیلی بزرگه
لطفا با اندازه ها سایز انتخاب کنین

سایزبندی بیلر نیوبیسایزقد تا فاقپهناقد کل
۲_۴ ماه۴۴۲۶۵۶
۴_۶ماه۴۶۲۷۶۰
۶_۹ ماه۵۰۲۸۶۸
۱۲_۱۸ ماه۵۴۳۰۷۸