سایزبندی ستجدول سایزبندی

سایزقد تیشرتپهنای تیشرتپهنای کمر
۴_۶ ماه۲۹۲۵۲۲
۶_۹ ماه۳۳۲۷۲۲
۹_۱۲ ماه۳۴۲۷۲۲
۱۲_۱۸ ماه۳۶۳۰۲۴
۱۸_۲۴ ماه۳۸۳۰۲۳
۲_۳ سال۳۸۳۲۲۶

Table caption

تیشرت شلوارک شیر و تمساح اچ اند ام

دسته: , , شناسه محصول: نامعلوم

268,000 تومان

سایزبندی ستجدول سایزبندی

سایزقد تیشرتپهنای تیشرتپهنای کمر
۴_۶ ماه۲۹۲۵۲۲
۶_۹ ماه۳۳۲۷۲۲
۹_۱۲ ماه۳۴۲۷۲۲
۱۲_۱۸ ماه۳۶۳۰۲۴
۱۸_۲۴ ماه۳۸۳۰۲۳
۲_۳ سال۳۸۳۲۲۶

Table caption

توضیحات

ست اسپرت
تیشرت نخ پنبه لطیف
شلوارک کتان نخ
تا سایز ۲ سال دکمه سرشونه دارد

سایزبندی ستجدول سایزبندی

سایزقد تیشرتپهنای تیشرتپهنای کمر
۴_۶ ماه۲۹۲۵۲۲
۶_۹ ماه۳۳۲۷۲۲
۹_۱۲ ماه۳۴۲۷۲۲
۱۲_۱۸ ماه۳۶۳۰۲۴
۱۸_۲۴ ماه۳۸۳۰۲۳
۲_۳ سال۳۸۳۲۲۶

Table caption