بیلر توت فرنگیسایزقدتافاق پهنای کمرقدبادی/بلوز پهنا
۰_۳۳۹25۳۴۲۱
۳_۶۴۱۲۶۳۸۲۳
۶_۹۴۲۲۶۴۰۲۳
۹_۱۲۴۳۲۷۳۲۲۵
۱۲_۱۸۴۵۲۸۳۲۲۵
۱۸_۲۴۴۷۲۹۳۵۲۶

ست بیلر توت فرنگی

دسته: , , , شناسه محصول: نامعلوم

338,000 تومان

بیلر توت فرنگیسایزقدتافاق پهنای کمرقدبادی/بلوز پهنا
۰_۳۳۹25۳۴۲۱
۳_۶۴۱۲۶۳۸۲۳
۶_۹۴۲۲۶۴۰۲۳
۹_۱۲۴۳۲۷۳۲۲۵
۱۲_۱۸۴۵۲۸۳۲۲۵
۱۸_۲۴۴۷۲۹۳۵۲۶

توضیحات

تا سایز ۹ ماه به صورت بادی و از ۹ ماه بالا با تیشرت ست شده

جنس سوزنی و لطیف و کشسانی بالا

بیلر کتان نخ بدون کشسانی

وارداتی

باکیفیت

بیلر توت فرنگیسایزقدتافاق پهنای کمرقدبادی/بلوز پهنا
۰_۳۳۹25۳۴۲۱
۳_۶۴۱۲۶۳۸۲۳
۶_۹۴۲۲۶۴۰۲۳
۹_۱۲۴۳۲۷۳۲۲۵
۱۲_۱۸۴۵۲۸۳۲۲۵
۱۸_۲۴۴۷۲۹۳۵۲۶