ست سه تکه بادی آستین کوتاه/بلند و شلوار کارترزسایزقدتافاق آستین بلند پهناقدتافاق آستین کوتاه پهناقدشلوار
۳_۶ماه۴۱۲۱۴۱۲۱۳۵
۶_۹ماه۴۳۲۲۴۴۲۱۳۷
۹_۱۲ماه۴۴۲۳۴۶۲۲۴۱
۱۲_۱۸ماه۴۶۲۵۴۷۲۴۴۵
۱۸_۲۴ ماه۴۹۲۶۵۰۲۴۵۰

ست سه تکه خرگوش کارترز

دسته: , , شناسه محصول: نامعلوم

488,000 تومان

ست سه تکه بادی آستین کوتاه/بلند و شلوار کارترزسایزقدتافاق آستین بلند پهناقدتافاق آستین کوتاه پهناقدشلوار
۳_۶ماه۴۱۲۱۴۱۲۱۳۵
۶_۹ماه۴۳۲۲۴۴۲۱۳۷
۹_۱۲ماه۴۴۲۳۴۶۲۲۴۱
۱۲_۱۸ماه۴۶۲۵۴۷۲۴۴۵
۱۸_۲۴ ماه۴۹۲۶۵۰۲۴۵۰

توضیحات

وارداتی برند کارترز

کیفیت عالی

نخ پنبه

ست سه تکه بادی آستین کوتاه/بلند و شلوار کارترزسایزقدتافاق آستین بلند پهناقدتافاق آستین کوتاه پهناقدشلوار
۳_۶ماه۴۱۲۱۴۱۲۱۳۵
۶_۹ماه۴۳۲۲۴۴۲۱۳۷
۹_۱۲ماه۴۴۲۳۴۶۲۲۴۱
۱۲_۱۸ماه۴۶۲۵۴۷۲۴۴۵
۱۸_۲۴ ماه۴۹۲۶۵۰۲۴۵۰