سایزبندی ست C&ATable title

سایزقد پیراهنپهناپهنای کمر
۶_۹ ماه۳۱۲۶۲۴
۹_۱۲ ماه۳۲۲۸۲۴
۱۲_۱۸ ماه۳۵۳۰۲۴
۱۸_۲۴ ماه۳۶۳۰۲۶
۲_۳ سال ۳۸۳۱۲۶
۳_۴ سال۴۰۳۲۲۶

Table caption

ست مجلسی پسرانه

دسته: , , شناسه محصول: نامعلوم

468,000 تومان

سایزبندی ست C&ATable title

سایزقد پیراهنپهناپهنای کمر
۶_۹ ماه۳۱۲۶۲۴
۹_۱۲ ماه۳۲۲۸۲۴
۱۲_۱۸ ماه۳۵۳۰۲۴
۱۸_۲۴ ماه۳۶۳۰۲۶
۲_۳ سال ۳۸۳۱۲۶
۳_۴ سال۴۰۳۲۲۶

Table caption

توضیحات

ست ۳ تکه پسرانه
برند c&a
ساسبند قابل تنظیم قد

سایزبندی ست C&ATable title

سایزقد پیراهنپهناپهنای کمر
۶_۹ ماه۳۱۲۶۲۴
۹_۱۲ ماه۳۲۲۸۲۴
۱۲_۱۸ ماه۳۵۳۰۲۴
۱۸_۲۴ ماه۳۶۳۰۲۶
۲_۳ سال ۳۸۳۱۲۶
۳_۴ سال۴۰۳۲۲۶

Table caption