سرهمی تدی خالخالی و راه راهTable title

سایزقد تا فاقپهناقد کل
۳_۶ ماه۴۲۲۶۵۷
۶_۹ ماه۴۵27۶۳

Table caption

سرهمی تدی بافت

دسته: , , شناسه محصول: نامعلوم

218,000 تومان

سرهمی تدی خالخالی و راه راهTable title

سایزقد تا فاقپهناقد کل
۳_۶ ماه۴۲۲۶۵۷
۶_۹ ماه۴۵27۶۳

Table caption

توضیحات

سرهمی تدی
به سفارش انگلیس
نخ پنبه بسیار لطیف

توضیحات تکمیلی

طرح

خالخالی, راه راه

سرهمی تدی خالخالی و راه راهTable title

سایزقد تا فاقپهناقد کل
۳_۶ ماه۴۲۲۶۵۷
۶_۹ ماه۴۵27۶۳

Table caption