سرهمی مجلسی دخترانهسایزقدتافاق پهنا قدکل
۰_۳ماه۲۷۲۲۴۴
۳_۶ماه ۲۹۲۳۴۷
۶_۹ماه۳۰۲۴۴۸
۹_۱۲ماه۳۲۲۵۵۴

سرهمی مجلسی ترک

دسته: , شناسه محصول: نامعلوم

395,000 تومان

سرهمی مجلسی دخترانهسایزقدتافاق پهنا قدکل
۰_۳ماه۲۷۲۲۴۴
۳_۶ماه ۲۹۲۳۴۷
۶_۹ماه۳۰۲۴۴۸
۹_۱۲ماه۳۲۲۵۵۴

توضیحات

نخ پنبه لطیف

محصول ترکیه

قواره کوچک لطفا طبق اندازه ها سایز انتخاب کنین

سرهمی مجلسی دخترانهسایزقدتافاق پهنا قدکل
۰_۳ماه۲۷۲۲۴۴
۳_۶ماه ۲۹۲۳۴۷
۶_۹ماه۳۰۲۴۴۸
۹_۱۲ماه۳۲۲۵۵۴