سرهمی پولیشی طوسیسایزقدتافاق پهناقدکل
نیوبرن۳۷۲۶۴۴
۱_۳ماه۴۱۲۹۵۰
۳_۶ماه۴۵۳۰۵۶
۱۲_۱۸ماه۴۹۳۴۶۸
۱۸_۲۴ماه۵۰۳۴۷۲

سرهمی پولیشی طوسی

دسته: , , شناسه محصول: نامعلوم

420,000 تومان

سرهمی پولیشی طوسیسایزقدتافاق پهناقدکل
نیوبرن۳۷۲۶۴۴
۱_۳ماه۴۱۲۹۵۰
۳_۶ماه۴۵۳۰۵۶
۱۲_۱۸ماه۴۹۳۴۶۸
۱۸_۲۴ماه۵۰۳۴۷۲

توضیحات

آستر دارای ۳ طرح که ارسال به صورت رندوم هست

وارداتی

اسلاید دوم رنگ سبزآبی

 

سرهمی پولیشی طوسیسایزقدتافاق پهناقدکل
نیوبرن۳۷۲۶۴۴
۱_۳ماه۴۱۲۹۵۰
۳_۶ماه۴۵۳۰۵۶
۱۲_۱۸ماه۴۹۳۴۶۸
۱۸_۲۴ماه۵۰۳۴۷۲