سایزبندی سرهمی کبریتی گلدارTable title

سایزقد تا فاق پهنا قد کل
۰_۱ ماه۳۳۲۳۴۰
۱_۲ ماه۳۵۲۴۴۴
۲_۴ ماه36۲۶۴۸
۴_۶ ماه۴۱۲۸۵۴
۶_۹ ماه۴۳۳۰۵۷

Table caption

سرهمی کبریتی گلدار اچ اند ام

دسته: , شناسه محصول: نامعلوم

258,000 تومان

سایزبندی سرهمی کبریتی گلدارTable title

سایزقد تا فاق پهنا قد کل
۰_۱ ماه۳۳۲۳۴۰
۱_۲ ماه۳۵۲۴۴۴
۲_۴ ماه36۲۶۴۸
۴_۶ ماه۴۱۲۸۵۴
۶_۹ ماه۴۳۳۰۵۷

Table caption

توضیحات

سرهمی گلدار زمینه کرم رنگ

کبریتی و کشسانی بالا

برند اچ اند ام و باکیفیت

قواره دار

سایزبندی سرهمی کبریتی گلدارTable title

سایزقد تا فاق پهنا قد کل
۰_۱ ماه۳۳۲۳۴۰
۱_۲ ماه۳۵۲۴۴۴
۲_۴ ماه36۲۶۴۸
۴_۶ ماه۴۱۲۸۵۴
۶_۹ ماه۴۳۳۰۵۷

Table caption