سرهمی کلاهدار خالخالی✅رنگ تیره
سایز قدتافاق پهناقدکل
۰_۳ماه۳۸۲۵۴۹
۳_۶ماه۴۰۲۶۵۳
۶_۹ماه ۴۲۲۷۵۶
✅رنگ روشن
سایز قدتافاق پهنا قدکل
۳_۶ماه۴۱۲۶۵۵
۶_۹ماه ۴۴۲۷۶۰
۱۲_۱۸ماه۴۷۲۹۶۸

سرهمی کلاهدار فوتر خالخالی

دسته: , , شناسه محصول: نامعلوم

345,000 تومان

سرهمی کلاهدار خالخالی✅رنگ تیره
سایز قدتافاق پهناقدکل
۰_۳ماه۳۸۲۵۴۹
۳_۶ماه۴۰۲۶۵۳
۶_۹ماه ۴۲۲۷۵۶
✅رنگ روشن
سایز قدتافاق پهنا قدکل
۳_۶ماه۴۱۲۶۵۵
۶_۹ماه ۴۴۲۷۶۰
۱۲_۱۸ماه۴۷۲۹۶۸

توضیحات

وارداتی باکیفیت

فوق العاده نرم و لطیف

جنس فوتر مخملی گرم

سرهمی کلاهدار خالخالی✅رنگ تیره
سایز قدتافاق پهناقدکل
۰_۳ماه۳۸۲۵۴۹
۳_۶ماه۴۰۲۶۵۳
۶_۹ماه ۴۲۲۷۵۶
✅رنگ روشن
سایز قدتافاق پهنا قدکل
۳_۶ماه۴۱۲۶۵۵
۶_۹ماه ۴۴۲۷۶۰
۱۲_۱۸ماه۴۷۲۹۶۸