بیلر و پلیور بافت



بیلر
سایزقدتافاق_از سرشانه تا فاققدکل_از سرشانه تا انتها
۳_۶ماه۱۹_۳۹۴۰_۵۵
۹_۱۲ماه۲۰_۳۷۴۲_۵۹
۱۲_۱۸ماه ۲۱_۴۲۴۶_۶۷
۱۸_۲۴ماه۲۲_۴۴۵۰_۷۱
پلیور
سایزقدپهنا
۶_۱۲ماه۳۱۲۹
۱_۲سال۳۵۳۲
۲_۳سال۳۹۳۳
۴_۵سال۴۱۳۴

پلیور و بیلر بافت ترک

دسته: , , , شناسه محصول: نامعلوم

250,000 تومان398,000 تومان

بیلر و پلیور بافت



بیلر
سایزقدتافاق_از سرشانه تا فاققدکل_از سرشانه تا انتها
۳_۶ماه۱۹_۳۹۴۰_۵۵
۹_۱۲ماه۲۰_۳۷۴۲_۵۹
۱۲_۱۸ماه ۲۱_۴۲۴۶_۶۷
۱۸_۲۴ماه۲۲_۴۴۵۰_۷۱
پلیور
سایزقدپهنا
۶_۱۲ماه۳۱۲۹
۱_۲سال۳۵۳۲
۲_۳سال۳۹۳۳
۴_۵سال۴۱۳۴

توضیحات

محصول ترکیه

طبق اندازه ها سایز انتخاب کنین

بیلر و پلیور بافت



بیلر
سایزقدتافاق_از سرشانه تا فاققدکل_از سرشانه تا انتها
۳_۶ماه۱۹_۳۹۴۰_۵۵
۹_۱۲ماه۲۰_۳۷۴۲_۵۹
۱۲_۱۸ماه ۲۱_۴۲۴۶_۶۷
۱۸_۲۴ماه۲۲_۴۴۵۰_۷۱
پلیور
سایزقدپهنا
۶_۱۲ماه۳۱۲۹
۱_۲سال۳۵۳۲
۲_۳سال۳۹۳۳
۴_۵سال۴۱۳۴